19-10-2013

Ενημέρωση για διαμονή εκτός της Καρδίτσας και του συνεδριακού χώρου:

  • Η περιοχή της λίμνης Πλαστήρα είναι περίπου 25km απο τον συνεδριακό χώρο και 30 km απο την πόλη. Η χρονική απόσταση με αυτοκίνητο είναι 15 λεπτά και οι δρόμοι άνετοι και σε άριστη κατάσταση.
  • Η περιοχή Μουζακίου είναι περίπου 30km απο τον συνεδριακό χώρο και 35 km απο την πόλη. Η χρονική απόσταση με αυτοκίνητο είναι 20λεπτά και οι δρόμοι άνετοι και σε άριστη κατάσταση.