2ο Στρογγυλό Τραπέζι

Θέμα: «Μαθηματική Παιδεία στο Λύκειο και σύνδεσή της με τις εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»


9 Νοεμβρίου 2013,  ημέρα Σάββατο και ώρα 19:20-21:30 

 

Συντονιστές:   Λάππας Διονύσιος Αν. καθηγητής Παν/μιου Αθηνών και Πόταρη Δέσποινα, Αν. καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών

 

Εισηγητές:      Ζαχαριάδης Θεοδόσης, καθηγητής Παν/μιου Αθηνών

Κυριακόπουλος Αντώνης, συνταξιούχος καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κεϊσογλου Στέφανος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Φερεντίνος Σπύρος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Τυρλής Ιωάννης, καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης


Κατηγορία: Συνέδριο