1ο Στρογγυλό Τραπέζι

Θέμα: «Προοπτική και κατεύθυνση στα Μαθηματικά για νέους επιστήμονες»

8 Νοεμβρίου 2013,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:35-21:30 

 

Συντονιστής: Αντωνίου Ιωάννης, καθηγητής Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης

 

 Εισηγητές:   Βλάμος Παναγιώτης, , αναπληρωτής καθηγητής Ιόνιου Παν/μιου

 

Κουβράκης Παναγιώτης, αντιπρόεδρος καιΔιευθύνων Σύμβουλος BETACAESystems ΑΕ

 

Μακρίδης Γρηγόριος, πρόεδρος ΚΥΜΕ, Δ/ντης Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων Παν/μιου Κύπρου

 

Μητακίδης Γεώργιος, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

Κατηγορία: Συνέδριο