Πραγματοποιήθηκε η Γενική συνέλευση του Παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (ΕΜΕ) την Κυριακή 9-12-2012 στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο Καρδίτσας.
Στην αρχή έγινε ενημέρωση της Δ.Ε. . . .

Syneleysi
Στην αρχή έγινε ενημέρωση της Δ.Ε. για την πορεία οργάνωσης του 30ου Πανελληνίου συνέδριου της ΕΜΕ που θα γίνει στην πόλη μας τον Νοέμβριο του 2013.

Αναπτύχθηκαν προτάσεις που συνέβαλλαν στην καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος μέσα από την σκοπιά:

α) της διοργάνωσης ενός επιστημονικού συνεδρίου πανελλαδικής εμβέλειας,

β) του συνεδριακού τουρισμού καθώς και τον αντίκτυπο που θα έχει στην τοπική κοινωνία μας , καθώς είναι γνωστό ότι στα συνέδρια της ΕΜΕ μεγάλος αριθμός (πάνω από 800 κατά μέσο όρο) συνέδρων και συνοδών συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου από το μεσημέρι της Παρασκευής έως την Κυριακή.

Ακολούθησε συγκρότηση ομάδων συγγραφής τεύχους του Μαθηματικού περιοδικού ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β΄ που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο Σεπτέμβριο. Η ΕΜΕ κάθε χρόνο εκδίδει τέσσερα τεύχη των περιοδικών ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (για το Δημοτικό), ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α΄ (για το Γυμνάσιο ), ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β΄(για το Λύκειο) κλπ. Είναι μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη που Μαθηματικοί από το νομό μας θα συγγράψουν μεγάλο μέρος του περιοδικού. Η Δ.Ε. ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στην συνέλευση.