Διαγωνισμοί περιόδου 2013 - 2014

74ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στα Μαθηματικά.

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή του 74ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού (ΠΜΔ) στα Μαθηματικά.

Οι ημερομηνίες του διαγωνισμού στα Μαθηματικά είναι οι ακόλουθες :

Θαλής

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 9.00 π.μ.

Ευκλείδης

Σάββατο18 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ.

Αρχιμήδης

Σάββατο22 Φεβρουαρίου 2014

 

Εξεταστέα ύλη για τον πρώτο διαγωνισμό "ΘΑΛΗΣ" για κάθε τάξη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης του Π.Ι. για τα Μαθηματικά.

Εξεταστέα ύλη για τον δεύτερο διαγωνισμό "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" για κάθε τάξη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων καθώς και η διδακτέα ύλη του Α' τριμήνου αυτής της τάξης σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης του Π.Ι. για τα Μαθηματικά.

Εξεταστέα ύλη για τον τρίτο διαγωνισμό "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"  και τον «Προκριματικό διαγωνισμό» θεωρείται η ύλη των Διεθνών Μαθηματικών Ολυμπιάδων.

Παράλληλα με τους Διαγωνισμούς θα γίνουν και μαθήματα προετοιμασίας, προσαρμοσμένα στους παραπάνω διαγωνισμούς.

Τα μαθήματα προετοιμασίας θα αρχίσουν το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013στα γραφεία της ΕΜΕ.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις τάξεις ως εξής:

  • Για μαθητές Α΄ και Β'  τάξης Γυμνασίου, ώρα 09.10 – 10.30
  • Για  μαθητές Γ΄ τάξης Γυμνασίου, ώρα 10.40 - 12.00
  • Για μαθητές Α΄ τάξης  Λυκείου, ώρα 12.10 – 13.30
  • Για μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου, ώρα 13.40 - 15.00.

 

Στην Ιστοσελίδα της ΕΜΕ  υπάρχουν οι παρακάτω Σημειώσεις Διαγωνισμών ανά ενότητα

 

 

1.       ΑΛΓΕΒΡΑ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

2.       ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ

3.       ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

4.       ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ 1

5.       ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ 2

6.       ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ 3

7.       ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

8.       ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

9.       ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κατηγορία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ